логические игры

Disclaimer

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden aan Queens Brocante Boutique. Informatie van deze site mag niet worden gekopieerd, verplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Queens Brocante Boutique.

Alhoewel deze site met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Queens Brocante Boutique geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze site. Aan de teksten op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover Queens Brocante Boutique dus geen controle heeft. Queens Brocante Boutique draagt daarmee ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.

Privacy
Queens Brocante Boutique respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Alle informatie die u invoert op de website van Queens Brocante Boutique wordt alleen intern gebruikt en niet gedeeld met derden. Het doel van deze website is het verschaffen van informatie. Persoonsgegevens van bezoekers worden alleen geregistreerd en gebruikt indien:

– U ons een e-mail stuurt
– U contact met ons opneemt via het contactformulier
– U een bestelling plaatst

Cookies
Wij herkennen bij ieder bezoek aan onze site automatisch uw (tijdelijke) IP-adres en eventueel de website waar u vandaan komt. In het kader van fraudepreventie en beveiliging worden deze gegevens (cookies) gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat naar uw computer gestuurd wordt bij uw bezoek aan een website. Door middel van de cookies zorgen wij er ook voor dat u bij een herhaal bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het automatisch ingelogd zijn, mits dit van toepassing is. Na verloop van tijd komen deze gegevens automatisch (of handmatig) te vervallen.

Wij gebruiken deze gegevens om de navigatiestroom van onze bezoekers te analyseren om op deze manier een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden. Dit kan inhouden dat onder andere de meest bezochte pagina’s worden bijgehouden, evenals het aantal ingevulde contactformulieren en gelijksoortige data.

Wij maken gebruik van sessie cookies, die automatisch verwijderd worden op het moment dat u uw browser afsluit. Daarnaast maken we gebruik van een unique-id cookie, waardoor wij kunnen herkennen of u een unieke- of terugkerende bezoeker bent.

U kunt de meeste browsers zo instellen dat cookies geweigerd worden of dat u op de hoogte gesteld wordt wanneer u cookies ontvangt. Onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers vindt u instructies om de browser instellingen (m.b.t. cookiegebruik) aan te passen. Ook kunt u zich via http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar derden.

Als cookies worden geweigerd bestaat de kans dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Eveneens is het voor ons niet mogelijk om eventuele problemen op de website (m.b.t. gebruikerservaring) te herkennen en hier actief op in te spelen.

De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is www.queensbrocanteboutique.nl.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s en de hoeveelheid bezoeken. Queens Brocante Boutique kan hiermee haar dienstverlening verbeteren. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy, dan kunt u contact met ons opnemen.

Cookieverklaring
Queens Brocante Boutique verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende Nederlandse wetgeving. In dit Privacy Statement is alle informatie hieromtrent vastgelegd.

Toepassing
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data die verkregen is vanuit een bezoek aan en gebruik van de website van Queens Brocante Boutique (www.queensbrocanteboutique.nl) en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie.

College Bescherming Persoonsgegevens
Queens Brocante Boutique verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Nederlandse wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Hieronder vallen de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking van persoonsgegevens
Queens Brocante Boutique behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Queens Brocante Boutique verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Queens Brocante Boutique verzamelt persoonsgegevens via het opnemen van contact op de website.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie van Queens Brocante Boutique en worden niet aan derden verstrekt. Deze gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van Queens Brocante Boutique. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief of door Queens Brocante Boutique hiervan op de hoogte stellen door een e-mail sturen naar info@queensbrocanteboutique.nl.

Links naar externe websites
Op de website van Queens Brocante Boutique kan er naar externe websites verwezen worden. Queens Brocante Boutique kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties en de inhoud van deze websites. Queens Brocante Boutique raadt aan om het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen
Mocht u vragen over het Privacy Statement hebben, dan kunt u contact opnemen met Queens Brocante Boutique via info@queensbrocanteboutique.nl.

Wijziging van Privacy Statement
Queens Brocante Boutique behoudt zich ten alle tijden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Volg ons ook opMAIL ONS

info@queensbrocanteboutique.nl
© Copyright 2015 • Queens Brocante Boutique
рецепты салатов